„Marsz Życia” Kielce 2 lipca 2017r. / „March of Life” in Kielce July 2nd, 2017

UWAGA- zmiana miejsca Koncertu –  zaczynamy około godziny 16.30 na Rynku Kieleckim. 

„Marsz Życia”, Kielce

2 lipca 2017

Fundacja Pojednanie ma zaszczyt zaprosić  na „Marsz Życia”

w niedzielę 2 lipca 2017 roku.

 

4 lipca 2017 roku mija 71 lat od tragicznego wydarzenia w historii Kielc, w wyniku którego życie straciło 42 Polaków pochodzenia żydowskiego, bestialsko zamordowanych przez obywateli polskich. Jedyną ich winą było to, że byli Żydami.

Jako Polacy i organizatorzy „Marszu Życia” poczuwamy się do odpowiedzialności za tę tragiczną przeszłość. Nie możemy cofnąć czasu. Ale pragniemy uczynić wszystko, co możliwe, żeby zamienić historię śmierci na historię życia; powiedzieć prawdę i okazać serdeczność społeczności żydowskiej. Dlatego w dniu 2 lipca 2017 roku, pragniemy przejść w symbolicznym „Marszu Życia” ulicami Kielc.

Pamiętając o tragedii z 4 lipca 1946 roku, będziemy patrzeć w przyszłość z nadzieją i wysyłać z Kielc wyraźny sygnał w stronę społeczności żydowskiej na całym świecie: „Jesteście tutaj mile widziani! Jesteście mile widziani w Kielcach i w Polsce, w ziemi Polin!”

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Edward Ćwierz


Program uroczystości:

Godz. 15.00 – Uroczystości w sali byłej huty „Ludwików.” Obecnie zakłady SHL-ZUGA, ul Zagnańska 27.

Przemarsz ulicami miasta do Rynku.

Godz. 16.30 – Koncert Życia, Rynek.


Place change  – Concert of Life at Market Square will take place at Market Square, 16.30.

‚March of Life’ in Kielce

July 2nd, 2017

The Reconciliation Foundation is pleased to invite you to participate in ‚March of Life’

on Sunday, July 2nd, 2017

On July 4th, 2017, 71 years will have passed since the tragic event in the history of Kielce, which caused death of 42 Polish citizens of Jewish descent brutally murdered by other Polish citizens. Their only fault was that they were Jews.

As Poles and Organizers of the ‚March of Life’ we feel responsible for the tragic past. We cannot turn back time. But we want to do everything that is possible to turn the history of death into a history of life. We need to tell the truth and show our love and kindness to the Jewish community. Therefore, on July 2nd, 2017, we wish to walk the streets of Kielce in the symbolic ‚March of Life’.

Remembering the tragedy of July 4th, 1946, we will look to the future with hope, and send a clear message from Kielce to the Jewish community worldwide: ‚You are welcome here! You are welcome in Kielce and Poland, in the land of Polin!’

On behalf of the Organizing Committee

Edward Ćwierz


Celebration programme:

15.00 – Celebrations in the former Ludwików Ironworks, currently SHL-ZUGA, Zagnańska 27.

Walk through the streets of the city to Market Square .

16.30 – Concert of Life at Market Square.

 

 

Wydarzenie „Marsz Życia” 2 lipca 2017r. Facebook

March of Life” in Kielce July 2nd, 2017. Facebook